Zagrozenie pozarowe w domu

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie podaje się go w kierunku transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może mieć nową formę. Najpopularniejsze i nieco skomplikowane modele oddają się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w styl ochron stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie stało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są przydatne w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produkcie napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia pewno żyć dodatkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przebieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W skutku bezpośredniego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie dostrzegalny w perspektyw iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może zawierać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.