Pospiech przyslowia

http://hu.healthymode.eu/jinx-repellent-magic-formula-vigyazzon-a-jovore-a-magikus-gyertya-reven/Jinx Repellent Magic Formula. Vigyázzon a jövőre a mágikus gyertya révén

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na własnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów podaje się różne środki gaśnicze. Najciekawszym jest absolutnie woda. Aczkolwiek nie w dowolnym przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród tego, że wolno ją kojarzyć tylko w wnętrzach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie mieści to, że nie można spośród niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na służeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Oraz w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.