Mikroskop 10x

Urządzenia, dzięki jakim można zobaczyć znacznie małe elementy, przyjrzeć się subtelnym detalom, często niewidocznych gołym okiem, nazywamy mikroskopami. Pierwsze mikroskopy optyczne dawały stosunkowo niewielkie, bo tylko dziesięciokrotne, powiększenie. I zatem nie uzyskały większego powodzenia, jako narzędzie badawcze.

Współczesna nauka, technologia poczyniła wielki postęp w części mikroskopii i spowodowała, że obecnie bardzo popularnym broniło się mienie z mikroskopów w wielu dziedzinach. Mamy mikroskopy warsztatowe, polaryzacyjne, optyczne, holograficzne, operacyjne, fluorescencyjne, elektronowe także dużo różnych. Specjalny rodzaj mikroskopów znalazł wykorzystanie w laboratoriach medycznych i prawdziwych. Istnieją obecne mikroskopy laboratoryjne, specjalnie skonstruowane do lektury w niskim miejscu z obiektywem o powiększeniu 100 razy. Ich głowica umożliwia dołączenie kamery czy aparatu cyfrowego, dzięki którym można archiwizować zdjęcia z pytań. Znalazły zastosowanie w dydaktyce, w produkcjach laboratoryjnych i umiejętności. Wszędzie tam, gdzie koniczne są obserwacje próbek przy powiększeniach od minimum 40 razy. Używa się ich w medycynie, biologii, technice. Dzięki zastosowaniu mikroskopów laboratoryjnych możemy osiągnąć dokładną analizę moczu, która idzie na znalezienie krwinek, grzybów, kryształów czy bakterii, myślących na określone stany chorobowe. Uzyskuje się je do badań histopatologicznych, w onkologii, hematologii. Weterynaria jest dzięki mikroskopom laboratoryjnym o moc lepsza w niesieniu pomocy zwierzętom. Mikroskopy są kierowane do badania wody, w kryminalistyce do badania mikrośladów a też do wykrywania trucizny, jubilerstwie do wykrywania fałszywych wyrobów, czy określania ceny produktów, w konserwacji zabytków, ochronie środowiska do analizy stanu ekologicznego rzek i jezior, w sektorze farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym. W elektronice mikroskopy pomagają obserwować elementy elektroniczne, lokalizować zwarcia czy pęknięcia ścieżek. Właściwie nie ma dziedziny, jaka potrafiła się obyć bez mikroskopu laboratoryjnego.